คุณปิยนุช ชมภูกาศ

รายละเอียด

TIMETABLE
Speciality นักจิตวิทยา
Degrees วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Office ชั้น 2
Gender ผู้หญิง

ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่HEAD OF THE DEPARTMENT

รายละเอียด

ประวัติการทำงาน

นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานีHEAD OF THE DEPARTMENT

รายละเอียด

Medicenter Clinic