พญ. ศุภรา เชาว์ปรีชา

รายละเอียด

TIMETABLE
Speciality นักจิตวิทยา
Degrees ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Office ชั้น 2
Gender ผู้หญิง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ HEAD OF THE DEPARTMENT

รายละเอียด

ประวัติการทำงาน

นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานีHEAD OF THE DEPARTMENT

รายละเอียด

Medicenter Clinic