คุณศศิ กฤษณะพันธ์

รายละเอียด

TIMETABLE
Speciality นักจิตวิทยา
Degrees วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราช และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว สาขาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว
Office ชั้น 2
Gender ผู้หญิง

ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราช และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว สาขาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัวHEAD OF THE DEPARTMENT

รายละเอียด

ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ จิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์DOCTOR

รายละเอียด

ประวัติการทำงาน

นักจิตวิทยา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทำแบบทดสอบทางเชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพHEAD OF THE DEPARTMENT

ให้คำปรึกษารายบุคคล, ทำกลุ่มจิตบำบัด, ดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ถูกทารุณกรรม, ดูแลวัยรุ่นตั้งครรภ์

Medicenter Clinic