นพ.ดารุจ อนิวรรตนพงศ์

รายละเอียด

TIMETABLE
Speciality จิตแพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคซึมเศร้า วิตกกังวล สมองเสื่อม
Degrees แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Office ชั้น 2
Gender ชาย

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลDOCTOR

รายละเอียด

ป.บัณฑิตชั้นสูง (จิตเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยHEAD OF THE DEPARTMENT

รายละเอียด

Postdoctoral fellowship in Neuropsychiatry, Baylor College of Medicine, USA.HEAD OF THE DEPARTMENT

รายละเอียด

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ แพทยสภาHEAD OF THE DEPARTMENT

รายละเอียด

Contact