พญ.นพร อัญสกุล

รายละเอียด

TIMETABLE
Speciality จิตแพทย์เชี่ยวชาญด้าน CBT ดูแลผู้ใหญ่
Degrees Certificate of completion Cognitive Behavioral Therapy
Office ชั้น 2
Gender ผู้หญิง

ประวัติการศึกษา

Certificate of completion Cognitive Behavioral TherapyHEAD OF THE DEPARTMENT

รายละเอียด

ปริญญาตรี แพทศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์รังสิต แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยาDOCTOR

รายละเอียด

Medicenter Clinic