พญ.ปิยาภัสร์ จิตภิรมย์

รายละเอียด

TIMETABLE
Speciality จิตแพทย์เชี่ยวชาญด้าน CBT ดูแลเด็กหรือวัยรุ่น
Degrees แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Office ชั้น 2
Gender ผู้หญิง

ประวัติการศึกษา

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2557DOCTOR

รายละเอียด

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2550HEAD OF THE DEPARTMENT

รายละเอียด

Certificate in Cognitive Behavioral Therapy, Beck InstituteHEAD OF THE DEPARTMENT

รายละเอียด

Contact