พญ.ปุณฑริก ศรีสวาท

รายละเอียด

TIMETABLE
Speciality จิตแพทย์เชี่ยวชาญด้านจิตเวชทั่วไป ปัญหาการนอนหลับ
Degrees แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Office ชั้น 2
Gender ผู้หญิง

ประวัติการศึกษา

Sleep Medicine Research Fellowship Training Certification, Cleveland Clinic Foundation, Ohio, USA.DOCTOR

รายละเอียด

วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยHEAD OF THE DEPARTMENT

รายละเอียด

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค (แพทย์ประจำบ้าน) สาขาจิตเวชศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์HEAD OF THE DEPARTMENT

รายละเอียด

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ2)HEAD OF THE DEPARTMENT

รายละเอียด

Contact