พญ.อัญชลิตา รัตนจารุรักษ์

รายละเอียด

TIMETABLE
Speciality จิตแพทย์เชี่ยวชาญด้าน CBT ดูแลเด็กและวัยรุ่น
Degrees แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Office ชั้น 2
Gender ผู้หญิง

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยDOCTOR

รายละเอียด

วุฒิบัตรจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยHEAD OF THE DEPARTMENT

รายละเอียด

MSc Genes, environment, and development, Institution of Psychiatry, Psychology, and Neuroscience, King’s College London, UK.HEAD OF THE DEPARTMENT

รายละเอียด

Contact