• FEBRUARY 26, 2020
  • 1
  แม้โลกนี้อาจอยู่ยาก….แต่เราจะอยู่ได้

  แม้โลกนี้อาจอยู่ยาก….แต่เราจะอยู่ได้

  เหตุการณ์ล่าสุด กรณีกราดยิงที่โคราช ก่อให้เกิดบรรยากาศ ชวนโศกเศร้าสลดหดหู่ และ สร้างความรู้สึกหวาดกลัว ตื่นตระหนก ของผู้คนในสังคมเป็นวงกว้าง ประกอบกับหลายเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงเดือนเศษๆที่ผ่านมา.. ทั้งเรื่อง ไฟป่าที่ออสเตรเลีย ฝุ่นควัน PM 2.5 ไวรัสโคโรนาระบาด ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศและในประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจ.. ทำให้หลายคนจิตตก เกิดภาวะเครียด ซึมเศร้า วิตกกังวล ส่งผลต่อมุมมองความคิดทัศนคติต่อโลกไปในเชิงลบ จนอาจถึงขั้นป่วยเป็นโรคทางจิตเวชได้ แล้วเราควรจะรับมือกับมรสุมเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านี้อย่างไร?? ฝึกมองให้เห็นและตระหนักรู้สภาวะ ความเป็นไปตามธรรมชาติว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้น จะรุนแรงเลวร้ายแค่ไหน ทุกอย่างผ่านมาแล้วจะผ่านไปในที่สุด ฝึกการรับรู้ เข้าใจ รู้เท่าทัน และยอมรับอารมณ์ตัวเอง โกรธก็รู้ว่าโกรธ เศร้าก็รู้ว่าเศร้า กลัวก็รู้ว่ากลัว โดยไม่ต้องตัดสินอารมณ์ความรู้สึกนั้น ว่าถูกผิดดีเลวอย่างไร ฝึกการเชื่อมโยง อารมณ์ ความคิด พฤติกรรมและร่างกายของตนเองอยู่เสมอ ทุกอารมณ์มีความคิดและความหมายซ่อนอยู่.. ฝึกค้นหาโดยซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตนเอง ดูว่าอารมณ์นั้นมีที่มาจากความคิดใด เมื่อเชื่อมโยงอารมณ์กับความคิดได้ลองสังเกตต่อว่าภายในร่างกายมีการตอบสนองอย่างไร (เช่นปวดเวียนหัว เกร็งกล้ามเนื้อ เหนื่อยง่ายหายใจไม่อิ่ม) รวมถึงมีพฤติกรรมและการแสดงออก อย่างไร การเชื่อมโยงองค์ประกอบของตนเองได้เช่นนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการ ปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่อารมณ์ ทุกข์น้อยลงและมีความสุขได้ง่ายขึ้น ฝึกเพิ่มความคิดและมุมมองที่หลากหลาย..

  Read more
  • FEBRUARY 26, 2020
  • 0
  วิธีรับมือกับความโศกเศร้าที่เกิดจากการสูญเสีย

  วิธีรับมือกับความโศกเศร้าที่เกิดจากการสูญเสีย

  การดูแลตนเอง ยอมรับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองว่าโศกเศร้า เสียใจ อนุญาตให้ตัวเองร้องไห้ได้ ร้องไห้ไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่เป็นวิธีการหนึ่งเพื่อระบายอารมณ์ความรู้สึกเศร้า และความอาลัยรักถึงผู้ที่จากไป ในช่วงเวลาที่มีความรู้สึกโศกเศร้าอย่างท่วมท้นปล่อยให้ความรู้สึกระบายออกมา อารมณ์มีความเป็นธรรมชาติเหมือนทุกสรรพสิ่ง..ที่ผ่านมาแล้วก็จะผ่านไป..ขอเพียงให้อดทนอยู่กับความรู้สึกทรมานใจนั้นไว้ก่อน แล้วเมื่อเวลาผ่านไป.. ความรู้สึกจะค่อยๆเบาบางลงไปเอง หลังจากผ่าน ความโศกเศร้าที่ท่วมท้นแล้วให้รีบพยายามรักษากิจวัตรประจำวันให้เหมือนเดิม ดำเนินชีวิต ทานอาหาร นอนหลับพักผ่อนและทำงานไปตามปกติ…แม้จะรู้สึกฝืนใจแต่ก็ขอเพียงทำต่อไป…การหยุดนิ่งไม่ทำอะไรและคิดวนเวียนไปเรื่อยๆจะยิ่งทำให้โศกเศร้ามากขึ้น การอยู่ร่วม พูดคุย แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้สึกกับผู้คนที่อยู่ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน จะช่วยให้ความทุกข์ บรรเทาเบาบางลงได้บ้าง อย่างไรก็ตาม ไม่ควรเสพข่าว หรือสื่อที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สูญเสียนั้น มากเกินไปเพราะจะกระตุ้นอารมณ์เศร้าได้ง่าย พยายามอย่าอยู่คนเดียว ควรหากิจกรรมที่สร้างสรรค์ หรือมีประโยชน์ทำเพื่อเบนความสนใจจากความทุกข์ระทม และยังช่วยเพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เช่น กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งเวลาทำกิจกรรมเพื่อดูแลร่างกายและจิตใจตนเองให้ผ่อนคลาย เช่น การสวดมนต์ทำสมาธิ ประกอบกิจกรรมตามศาสนาที่ตนยึดถือ (เช่น ทำบุญ ฟังธรรม ให้ทาน) ฝึกโยคะ แช่น้ำอุ่น ฟังดนตรีบรรเลงเบาๆ เป็นต้น เป็นธรรมดาของช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าที่ เหมือนกับว่าจะทำใจได้เป็นพักๆ แต่ก็จะวนเวียนกลับมาเศร้าอีกเป็นระลอก และเมื่อความเศร้าระลอกใหม่เข้ามา ให้จัดการด้วยวิธีต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น..วนไป แล้วในที่สุด ความถี่และความรุนแรงของระลอกแห่งความเศร้า จะค่อยห่างและจางไปเอง สิ่งของ ภาพหรือสัญลักษณ์ของผู้ที่จากไปซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจ หากไม่รู้จะเก็บหรือจัดวางใหม่อย่างไร

  Read more