• ฉุกเฉินโทร 061-401-2274

  Please remember we care about your privacy.

 • CONTACT US

พัฒนาการของเด็ก

  • ปัญหาครอบครัวและปัญหาพฤติกรรม
  • ปัญหาในการปรับตัว ปัญหาด้านบุคลิกภาพ
  • ตรวจระดับ IQ ตรวจสุขภาพจิต

ตรวจรักษาและบำบัดอาการในกลุ่มด้านความผิดปกติ

 • ตรวจประเมินจิตเวช สำหรับ 1 ท่าน
  3,000 บาท ต่อชั่วโมง
 • ตรวจประเมินจิตเวช สำหรับ 2 ท่าน
  4,000 บาท ต่อชั่วโมง
 • ตรวจประเมินจิตเวช สำหรับครอบครัว
  5,000 บาท ต่อชั่วโมง
 • ตรวจประเมินทางจิตเวชด้วยเครื่องมือและแบบทดสอบ
  1,000-3,000 บาท ต่อชั่วโมง

ขั้นตอนการติดต่อเพื่อเข้ารับคำปรึกษา

1. นัดหมาย

ผู้รับบริการติดต่อนัดหมายล่วงหน้า

ช่องทางการโทร 02 561 0210-11

Line@: mindandmoodcbt

Page FB: mind & mood Clinic

2. โอนเงินมัดจำ

โอนเงินชำระค่ามัดจำ 1,000 บาท ในการจองคิวเพื่อรักษาสิทธิ์การเข้ารับคำปรึกษา

3. ยืนยันนัดหมาย

ก่อนถึงวันนัด 1 วัน จะมีเจ้าหน้าที่โทรยืนยันกรณีขอเลื่อนนัดเข้ารับคำปรึกษาต้องโทรมาแจ้งทางคลินิกล่วงหน้า 2 วัน

4. พบแพทย์

เข้าพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษา

Or contact us via email form below

We will contact you within one business day.