• ฉุกเฉินโทร 061-401-2274

  Please remember we care about your privacy.

 • CONTACT US

ตรวจรักษาและบำบัดอาการในกลุ่มด้านความผิดปกติ

  • ปัญหาการปรับตัว ปรับพฤติกรรม
  • โรคเครียด
  • โรคสมาธิสั้น
  • โรค ย้ำคิดย้ำทำ  วิตกกังวล
  • โรคซึมเศร้า เบื่อหน่าย อ่อนเพลีย  ปวดเมื่อย
  • โรคอารมณ์แปรปรวน  หงุดหงิด ปัญหาทางอารมณ์
  • ความโศกเศร้าจากการผิดหวัง
  • ปัญหานอนไม่หลับ

อัตราค่าบริการ

 • ตรวจประเมินจิตเวช สำหรับ 1 ท่าน
  3,000 บาท ต่อชั่วโมง
 • ตรวจประเมินจิตเวช สำหรับ 2 ท่าน
  4,000 บาท ต่อชั่วโมง
 • ตรวจประเมินจิตเวช สำหรับครอบครัว
  5,000 บาท ต่อชั่วโมง
 • ตรวจประเมินทางจิตเวชด้วยเครื่องมือและแบบทดสอบ
  1,000-3,000 บาท ต่อชั่วโมง

ขั้นตอนการติดต่อเพื่อเข้ารับคำปรึกษา

1. นัดหมาย

ผู้รับบริการติดต่อนัดหมายล่วงหน้า

ช่องทางการโทร 02 561 0210-11

Line@: mindandmoodcbt

Page FB: mind & mood Clinic

2. โอนเงินมัดจำ

โอนเงินชำระค่ามัดจำ 1,000 บาท ในการจองคิวเพื่อรักษาสิทธิ์การเข้ารับคำปรึกษา

3. ยืนยันนัดหมาย

ก่อนถึงวันนัด 1 วัน จะมีเจ้าหน้าที่โทรยืนยันกรณีขอเลื่อนนัดเข้ารับคำปรึกษาต้องโทรมาแจ้งทางคลินิกล่วงหน้า 2 วัน

4. พบแพทย์

เข้าพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษา

Or contact us via email form below

We will contact you within one business day.