เกี่ยวกับเรา

Mind & Mood Clinic


เป็นคลินิกที่เปิดให้บริการดูแลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต ครอบคลุมทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายในการดูแลรักษาผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มมีปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม และเน้นการบำบัดด้วยการพูดคุยในรูปแบบ Cognitive Behavioral Therapy (CBT) โดยทีมจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจบจากสถาบัน Beck Institute หรือผ่านการอบรมการบำบัด CBT ในประเทศไทย

Mind and Mood Comfortable Clinic

Mind & Mood Clinic ได้ออกแบบคลินิกให้มีลักษณะโปร่ง โล่ง สบาย และใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยเน้นให้ผู้ที่มารับบริการรู้สึก ปลอดภัย มีความเป็นส่วนตัว สะดวกสบาย

สามารถทำนัดหมายล่วงหน้า

สามารถขอใช้บริการห้องตรวจส่วนตัวได้

ทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการ

พัฒนาตนเอง ให้มีสภาพจิตใจ (Mind) และอารมณ์ (Mood) ที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผู้มารับบริการสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นต่อไป

มีปัญหาปรึกษานะคะ @mindandmoodcbt


12 ตุลาคม 2566

ผู้ชม 1134 ครั้ง